Normativa

És important llegir aquestes normes i ser conscients d’elles durant el transcurs de la LAN Party. El fet d’accedir al recinte i utilitzar els serveis que l’Associació de Joves RiudeLAN (a partir d’ara “RiudeLAN”) posa a disposició de l’usuari implica el vostre coneixement explícit i acceptació de la següent normativa.
L’ORGANITZACIÓ:
La LAN Party és un esdeveniment què, tot i estar patrocinat per diferents entitats, es duu a terme gràcies als integrants de la RiudeLAN (a partir d’ara “administradors”). Aquests administradors, vetllen per el correcte funcionament de tots els aspectes de l’esdeveniment. Com a tals, tenen que supervisar les activitats, els serveis prestats i qualsevol aspecte que pugui afectar als usuaris. Entre les seves tasques està, el no només garantir que tots els usuaris gaudeixin de tots els serveis que la RiudeLAN ofereix, si no que també inclou el mantenir el ordre i fer que es compleixin les normes que a continuació és detallen. Tots i cadascun dels administradors compten amb total autoritat i suport de la RiudeLAN per dur a terme les accions corresponents i aplicar les sancions oportunes per garantir el benestar dels participants.
Tanmateix, està completament prohibit l’ús de identificacions pertanyents als administradors a tot aquelles persones que no en formin part. Tota persona que es faci passar per a membre dels administradors podrà, i serà sancionat de forma adient, podent arribar a la expulsió de l’esdeveniment i rebuig a les següents edicions de la RiudeLAN.
© 2009 - RiudeLAN. Tots els drets reservats.